NLP´ in Faydaları

1.İletişim Becerilerini Geliştirmek
NLP, her davranışın bir yapısı olduğunu; bu yapıları öğrenince ya da değiştirince istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi anlatır. Ayrıca duyarlılığımızın, bakış açımızın ve kişilerle olan iletişimimizin gelişmesini sağlar.

2. Daha Güçlü ve Sağlıklı İlişkiler Kurmak
NLP yöntemleri sayesinde kendimizi ve karşımızdaki insanları daha kolay tanıyacağımızdan kuracağımız ilişkilerde daha sağlıklı ve güçlü olacaktır.

3. Pozitif Bakış Açısı Kazanmak
NLP pozitif bir düşünce sistemidir. Hayata çok karamsar ve negatif bakan biri NLP teknikleri ile bakış açısını değiştirip, içinde bulunduğu durumdan çıkıp hayata pozitif bakmayı ve pozitif düşünmeyi rahatlıkla öğrenebilir. İşin en güzel yanı ise kişinin bunu çok kısa bir sürede ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak elde edebilmesidir.

4. Kişisel ve Mesleki Hedeflere Ulaşmak
NLP ile gerçekleşmesini istediğimiz bir durumu, hayal edip kafamızda canlandırırız. Bütün duyu organlarımızla hayal ettiğimiz hedeflerimize daha kolay ve daha çabuk ulaşırız. Bunun en güzel örneklerini spor müsabakalarında görürüz, çünkü bir sporcu müsabakayı önce zihninde canlandırmadan gerçekte başarılı olamaz.

5. Liderlik Becerilerini Geliştirmek
İyi bir lider olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Esnek olmak, iyi bir iletişimci olmak, öz güven sahibi olmak, motive edici olmak gibi… İşte NLP, tüm bunları bize kazandıran bir rehberdir. NLP`ye göre iyi bir lider olmak için, ilk önce bizi sınırlayan inançlardan kurtularak güçlendirici inanç ve tutumlara sahip olmamız gerekir. NLP hedeflediğimiz liderliğe en kısa zamanda ulaşmamıza yardımcı olur.

6. İstenmeyen ve Kısıtlayıcı Davranışları Değiştirmek
NLP teknikleri ile bir takım istenmeyen davranışlarımızı değiştirmek çok kolaydır. Değişimler, tamamen kendi içsel kaynaklarımızı referans alan temsil sistemlerimizle gerçekleştirildiğinden çok kalıcı ve çabuk olur.

7. Özgüven ve Özsaygıyı Artırmak
NLP ihtiyacımız olan özgüveni ve özsaygıyı kazanmamızda bize yardımcı olur. Bu sayede insanın istediklerini elde etmesi, kendisiyle ve çevresiyle barışık olması sağlanır. NLP ile bilinçaltındaki çatışmaları çözen kişi sınırlandırıcı inançlardan kurtulur ve kazandığı özgüven sayesinde hedeflerine kolayca ulaşır.

8. Fobilerden Kurtulmak
Birçok kişi korku ile fobiyi ayırt edemez. İkisi arasında en önemli fark, fobinin mantıksız bir korku olmasıdır. Meselâ bir kişi, iri yarı bir köpeği görünce ondan ürküyorsa bu korkudur. Ama kişi ufacık bir köpekten ürküp kaçıyorsa bu fobidir. İşte bu noktada NLP, „Fobiden Kurtulma Tekniği“ ile kişiye yardımcı olur.

9. Eğitimde Öğrenmeyi Hızlandırmak ve Kolaylaştırmak 
Beynimizin çalışma sistemini öğrendiğimizde, bilgileri daha kolay ve daha hızlı bir biçimde algılarız. Sonrasında hafıza ve hızlı okuma teknikleriyle bu bilgileri daha çabuk, eğlenceli ve kalıcı olarak zihnimize yerleştirebiliriz.

10. İkna ve Satış Konusunda Uzmanlaşmak 
NLP’nin uyum ve ahenk sağlama konusundaki öğretileri insanlarla daha iyi ilişkiler kurmamıza ve onları kolayca ikna etmemize yardım eder. Bu becerileri kazanan biri için satış zor bir iş olmaktan çıkar, eğlenceli bir oyuna dönüşür.

İletişim >>