NLP Master Practitioner

3. Basamak NLP

Master Practitioner Eğitimi- Türkçe

Oberhausen

3. Basamak
NLP Master Practitioner Eğitimi 

Bu eğitim NLP Practitioner sertifikası almış kişilere açıktır.

NLP Master Practitioner eğitiminin temel amacı, şimdiye kadar öğrenilmiş olan temel NLP bilgi ve tekniklerinin, eğitime katılanlar tarafından özümsenerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikler ile kişilerin NLP araç çantasının geliştirilmesidir. sizin kusursuz bir biçimde dile, davranışlara ve tekniklere uymanızı sağlayarak incelik ve üstünlükle kendiniz ve diğerleri için değişimi başarmanızı sağlayarak önemli derecede gelişecektir.

Katılım Koşulları:
NLP Master Practitioner eğitimine katılmak için Mayil Egitim ve Danismanlik tarafindan düzenlenmis NLP Practitioner eğitiminden mezun olmayı gerektirir. Practitioner sertifikanızın fotokopisi gerekir.

INLPTA MASTER PRACTITIONER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
NLP Master Practitioner olarak sertifika almaya hak kazanmanız için yapılan değerlendirme aşağıdaki kriterlere dayanmaktadır:
NLP practitioner yeteneklerinin tümünü özümseme ustalık seviyesi
NLP Practitioner süreç yeteneklerini özümseme
NLP’nin Temellerini bilinçli/bilinçsiz benimseme
NLP’nin ön kabullerini bilinçli bilinçsiz benimseme
Bilinçli bilinçsiz çoklu-takip
Farklı seviyelerde amaçlar
Farklı seviyede kalibrasyon yetenekleri
Farklı seviyelerde bilinçli/bilinçsiz işlem yapma
Özdeşleme ve öz değerlendirme süreçlerinde seçime sahip olma yeteneği
Tüm temsil sistemlerinde keskinlik kaynağı
Duyusal esneklik kapsamı
Algısal sınıflama esnekliği (meta programlar ve algı pozisyonları)
Kendi epistemoloji sürecini takip etme yeteneği
Diğerlerinin epistemolojisini takip etmek
Epistemolojik esneklik
Mantık seviyelerini ve mantık tiplerini takip edebilme yeteneği
Başarıdan ders çıkartma yeteneği
Farklı seviyelerde ahenk yakalama ve koruma yeteneği
Süreçle süreç hakkındaki içeriği ayırd etme yeteneği
Bilinçli olarak birçok seviyede iletişim kurma yeteneği
NLP Master practitioner içeriğini farklı alanlara genellemek ve özelleştirme yeteneği
NLP Master practitioner İçeriğini ve İçerikle ilgili yetenekleri özümseme

İÇERİK
Bir INLPTA NLP Master Practitioner’nın aşağıdaki içeriği uygun derinlikte çerçevelerde, kavramlarla, prensiplerle, süreçlerle, tekniklerle ve ayrımlarla bilmesi beklenmektedir. Temel konuları

METPROGRAMLAR- ORTAYA ÇIKARMA KALİBRE ETME- KULLANMA- DEĞİŞTİRME- ESNEKLİK
Yaklaşmacı-Uzaklaşmacı
Dış referans- İç referans (kontrollü)
Benzerlik- Farklılık
Olasılık- Gereklilik
Genel- özel
Zaman kodlama: Zamanın içinde- ,Zamanın dışında
Zaman yönelimi: Geçmiş, Gelecek, Şimdi, Zamansız
Öncelikli ilgiler: kişi, yer, aktivite, şeyler, bilgi
Kendi- Başkaları
İş- bakım( ya da İş-ilişki)
Seçenekler- prosedürler
İkna: Temsil sistemleri- Zaman çerçeveleri(otomatik, belli bir süre, bellirli sayıda tekrar, her zaman, hiçbir zaman)
Index computations: İçsel işlemler, içsel süreçler, dış davranışlar

Opsiyonel:
Bağımsız- yakınlık-takım/coopereation
Proaktif- reaktif- pasif (inactive)
Bağlamsal- detaylı
İnsanlarla aktivite, Şeylerle aktivite, Sistemlerle aktivite
Motivasyon
Uzaklaşmacı Motivasyon
Yaklaşmacı Motivasyon
Motivasyon Teorileri
Motivasyon Uygulamaları
Geleceği Olusturmak
Kişisel Vizyon Teknikleri
Değer ve inançlar
Amaç ve Araç Değerleri
İnanç Değiştirme Süreci
Sınırlayıcı İnançları Belirlemek Sınırlayıcı İnançları Değiştirme Teknikleri
İleri kalıplar ve teknikler
Kayma çapaları
Mantık seviyeleri
Mantıksal sınıflandırma
Sistemler teorisi
Kriter kullanma kalıpları (ağız çabukluğu)
İleri alt sistem çalışması
İleri zaman çizgisi çalışması
Metaprogramlar
Modelleme
Gelişmiş Hipnoz teknikleri
Metafor tasarımı ve kullanımı

(Eğitimden başarıyla mezun olan katılımcılara Mayil egitim ve Danismanlik tarafindan NLP Master Practitioner Sertifikası verilecektir.

Rezervasyon ve danışma için iletişim bilgileri:

Kontenjanımız sınırlı olduğundan dolayı İlk başvuru sahiplerine öncelik tanınacaktır. Bu nedenle erken kayıt yaptırmanız önemle rica olunur.

Eğitim Süresi: 5 gün (VIP)